ÜRÜNLERİMİZ

Sürekli Döküm Uygulamaları

Sürekli döküm, sıvı haldeki metalden katı halde yarı mamul ürünler üretmek için kontrollü ve sürekli şekilde uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemle en çok ; Teller, Silindirik çubuklar, Boru Şeklinde Çubuklar, Bantlar ve özel kesitli yarı mamuller üretilir. Demir dışı metaller ve kıymetli metallerin sürekli döküm uygulamalarında grafit malzemeden imal edilen ürünler yaygın şekilde tercih edilir. Grafit ürünler katılaşan metalin şeklini almasına ve katılaşma bölgesinde ısı transferi ile katılaşmanın oluşmasına olanak sağlar. Kullanılacak grafit malzemenin yüksek mekanik değerleri, oksidasyon direnci, termal şoka dayanımı ve gözenekliliği ürün kalitesini ve kullanım ömrünü belirler. Dikey ve Yatay olmak üzere iki farklı sürekli döküm yöntemi vardır. Kullanılacak grafit kalitesinin seçiminde, metalin türü, uygulama sıcaklıkları, dökümü yapılacak ürün , kalıp tasarımı ve döküm şekli etkendir.

Mekanik Uygulamalar

Mekanik uyugulamalarda birçok alanda karbon ve grafit mazlemeden imal ürünler kullanılmaktadır. Yüksek mukavemet, kimyasallara karşı direnç istenen zorlu ortam uygulamalarında genellikle karbon malzeme tercih edilir. Karbon malzemeden ürünler arasında vakum pompası palet karbonları, buhar başlık karbonları, salmastra karbonları, yatak karbonları sayılabilir. Çalışılacak kimyasal ortam ve çalışma devirlerine göre reçineli, antimonlu gibi emprenyeli karbon kaliteler tercih edilir. Kızak kömürleri, çok parçalı ringler, düşük yükte çalışan yataklar, farin değirmen yağlama kömürleri gibi uygulamalar için ise grafit malzeme kullanımı uygundur. Kullanılacak grafit malzemenin seçiminde, mukavemet değerleri, tane boyutu ve yağlama yetenekleri esastır.

Kıymetli Metallerin Döküm Uygulamaları

Kıymetli Metallerin Döküm Uygulamaları (Kuyumculuk Uygulamaları) : Altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin döküm uygulamalarında grafit potalar tercih edilmektedir. Grafit malzemenin yüksek sıcaklık dayanımı, mekanik özellikleri, termal şok direnci, yüksek elektriksel iletkenliği ve ısı iletkenliği tercih edilmesinde etkendir.Kullanılan ürünler tek pota halinde olabileceği gibi, stoperli potalar ve sürekli döküm uygulamaları için pota-boğaz-çekirdek montajları şeklinde de olabilmektedir. Uygulamada çok farklı tasarımlar olup, her talebe uygun şekilde talaşlı imalat yapılabilmektedir. Potalar sadece grafitten ibaret olabileceği gibi, seramik kaplı da imal edilebilmektedir.

HTA-Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

HTA-Yüksek Sıcaklık Uygulamaları (Isıl İşlem Uygulamaları): Isıl işlem fırınlarında, taşıyıcı elemanlar, bağlantı parçaları, rezistanslar ve gaz dağıtım plakaları gibi fırın içi elemanlar grafit malzemeden imal edilmektedir. Grafit malzeme oksijensiz ortamda 3000 °C’a kadar dayanabilir. Eriyebilen bir malzeme olmayan grafit, 3500 °C ‘dan sonra sublimleşir. Kullanılacak grafit malzemenin mekanik dayanım özellikleri, elektriksel iletkenliği ve termal şok dayanımı malzeme seçiminde etkendir.

Elmaslı Kesici Takım Endüstrisi Uygulamaları

Taş, mermer ve beton kesiminde kullanılan elmas uçların imalatında grafit ürünler önemli bir yer tutar. Sıcak sinterleme aşamasında, elmas segmentleri grafit malzemeden imal edilmiş kalıpların içerisinde, yüksek basınç altında preslenir ve sinterlenirler. Sinterleme terimi sert metal, seramik ve elmaslı takım uygulamaları için genel bir terimdir. Bu uygulamada grafitin yüksek mukavemet, elektriksel direnç, izotropik özellik ve oksidasyon direnci kullanımında etkili olan faktörlerdir.

EDM Uygulamaları

Elektro erezyon ile elektrod imalatında grafit malzeme kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bakırın yüzey kalitesi olarak yetersiz kaldığı, ebat itibari ile bakır kullanımının gereksiz ağırlığa neden olacağı uygulamalarda, grafitin bakıra göre çok daha kısa sürelerde işlenebilmesinin de yarattığı avantaj ile grafit tercih edilmektedir. İnce taneli, izotropik grafit kaliteleri ile gerek duyulan yüzey hassasiyetinde ürünler üretilebilir.

Cam Endüstrisi Uygulamaları

Grafit malzeme yüksek sıcaklıklara dayanımı ile birlikte cam endüstrisi uygulamalarında da öne çıkmaktadır. Cam endüstrisinde sıklıkla kullanılan, taşıyıcı kömürler, tutucu kömürler, geçiş gönyesi, itici parçalar, kalay banyosu kenar karbonları gibi ürünlerde grafit malzeme tercih edilmektedir. Kullanılacak grafit malzemelerin tane büyüklüğü, oksidasyon direnci, cam ile temas edecek yüzeylerin ölçü ve yüzey hassasiyetleri çok önemlidir. Çalışma parametrelerine uygun olarak en uygun grafit malzeme seçilir. Bu malzemeler özellikle yüksek kimyasal ve ısıl direnç, iyi ısıl iletkenliği ve uzun işletme ömrü karbon grafit elemanlarını tercih edilir kılmaktadır.Bunlardan en önemli sektörlerden birisi cam sektörü olarak bilinmektedir. Cam sektöründe, muhtelif ürünlerin imalatına yardımcı olan tutucu, taşıyıcı, yönlendirici, yolluk vs. ısıya dayanıklı karbon-grafit elemanlar kullanılmaktadır.

Alüminyum Endüstrisi Uygulamaları

Alüminyum döküm uygulamalarında, yüksek sıcaklıklara dayanımı ve kimyasal tepkimelere dayanımı ile özel grafit kullanımı öne çıkmaktadır. Gaz Alma Sistemleri ; grafit gaz alma sistemleri ile ‘Gaz Alma ‘ uygulaması, sıvı alüminyum içerisindeki hidrojen ve alkali metal seviyesini kontrol için sıklıkla uygulanan bir üretim metodudur. Uygulamada, grafit gaz alma ünitesi rotorunun geometrisine ve devir miktarına bağlı olarak ortaya çıkan vorteks oluşumu ve bunun neden olduğu gaz kabarcıkları miktarı belirleyici fiziki gözlemlerdir. Grafit malzeme için, oksidasyon direnci ve mekanik dayanım ömür belirleyici faktörlerdir. Inert gaz olarak argon veya azot kullanılır. Grafit gaz alma sistemleri genelde rotor ( pervane ) ve mil olmak üzere 2 parçadan oluşur ve grafit ürün üzerine açılan dişli bağlantı ile monte edilir. Billet Dökümü; billet dökümünde kalıp içerisinde kullanılan grafit ringler, billet homojenliğini ve kabuk kısmındaki gözenekliliği optimize eder. Kullanılan grafitin gaz ve yağ geçirgenliği ve mekanik değerleri ömür belirleyici faktörlerdir. Dalgakıran ; gaz alma işleminin daha homojen yapılabilmesi için pota içerisine salınan grafit bloklardır. Termokupl Kılıfı ; sıcaklık ölçme işlemlerinde kullanılan termokuplların dış ortamdan etkilenmemesi için kullanılan grafit ürünlerdir.